LAT LIT

LAT LIT

LATLIT logo

Dviračių akademija, kartu su partneriu LiVelo – Veloklubs Līvāni, pradėjo įgyvendinti projektą ” LLI-536 Improving living conditions in Latgale, Zemgale and Utena regions through establishment of cross-border network of cycling and healthy lifestyle activists (VeloL)”. Rugpjūčio 11 dieną įvyko pirmas partnerių susitikimas, kurio metu partneriai aptarė projekto tikslus, veiklas, jų grafiką ir planuojamus rezultatus.

Projektas finansuojamas pagal Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme Interreg Latvia – Lithuania Programme

Dviračių akademija, together with partner LiVelo – Veloklubs Līvāni, has launched the project “LLI-536 Improving living conditions in Latgale, Zemgale and Utena regions through the establishment of a cross-border network of cycling and healthy lifestyle activists (VeloL)”. The first meeting of the partners took place on 11 August, during which the partners discussed the project objectives, activities, their schedule and planned results. We will share the news with you – follow us on FB!!!

The project is funded by the Interreg V-A Latvia – Lithuania Program Interreg Latvia – Lithuania Programme