Kriteriumas

Naktinis Vilniaus kriteriumas

Programa:

2016 08 17

18:00 — užtveriama trasa, ženklinimas
19:00 — registracija
20:00 — Riedslidininkai (3 ir 6 ratai)
20:20 — Mėgėjų važiavimas (20 ratų)
21:00 — Greitieji riedučiai (8 ir 2 ratai)
21:20 — Sportininkų važiavimas (35 ratai)
22:20 — Apdovanojimai, renginio pabaiga.

REGISTRACIJA  REZULTATAI

NUOSTATAI

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Plento dviračių lenktynes „Naktinis Vilniaus kriteriumas“ (toliau –Kriteriumas), sudaro 3  etapai (toliau – etapai):

 • Birželio 29 dieną, organizatorius Všį “Dviračių akademija”,
 • Liepos 27 dieną, organizatorius  Všį “Dviračių akademija”,
 • Rugpjūčio 17 dieną, organizatorius  Všį “Dviračių akademija”.

Antrame kriteriumo etape įtraukiamos riedutininkų lenktynės, o trečiajame — riedslidininkai. Riedučių ir riedslidininkų rungties partneris – VšĮ „Terrasport akademija“.

Kriteriumo tikslai: populiarinti dviračių,riedučių ir riedslidžių sportus, skatinti dviračių mėgėjus ir sportininkus siekti rezultatų, propaguoti sveiką gyvenimo būdą ir ekologišką transportą.

Kriteriumo uždaviniai:  išaiškinti pajėgiausius Naktinio Vilniaus kriteriumo  dviratininkus bei riedutininkus, sudaryti sąlygas renginio dalyviams ir svečiams aktyviai, sveikai ir turiningai praleisti laisvalaikį.

II. ORGANIZATORIAI IR VYKDYTOJAI

Kriteriumus organizuoja ir vykdo Všį “Dviračių akademija”.

Kiekvienas Kriteriumo etapas vykdomas šių nuostatų 1 punkte nurodytų organizatorių.

III. BENDROSIOS NUOSTATOS

Kriteriumo etapai vykdomi vadovaujantis Tarptautinės dviračių sporto sąjungos (toliau – UCI) reglamentais, Lietuvos dviračių sporto federacijos (toliau – LDSF) varžybų ir šiais Kriteriumo nuostatais. Kriteriumas vykdomas vadovaujantis šiais nuostatais ir Kriteriumo organizatorių sprendimais.

Kriteriumo oficialus tinklapis dviraciuakademija.lt

IV. DALYVIAI

Kriteriumo dalyviai, jų grupės nurodomi nuostatuose.

Grupės:

Riedučiai –  vaikai iki 12 m. amžiaus; vaikai ir suaugę virš 12 m. amžiaus,

Fixed gear – vyrai ir moterys nuo 16 m. amžiaus (12 ratų). Tik pirmame ir antrame etape.

Mėgėjai – vyrai ir moterys nuo 16 m. amžiaus (20 ratų).

Sportininkai – vyrai ir moterys nuo 16 m. amžiaus (35 ratai).

Riedslidininkai – vaikai nuo 6 m. iki 12 m.; vaikai ir suaugę virš 12 m. amžiaus,

Nepilnamečiai (iki 18 metų) gali dalyvauti tik su raštišku tėvų arba globėjų sutikimu. SUTIKIMAS

V. DALYVIŲ REGISTRACIJA IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

Kriteriumo dalyviai gali registruotis į renginį adresu https://dviraciuakademija.lt/kriteriumas/

Registruodamasis Kriteriumui dalyvis privalo nurodyti tikslius savo vardo, pavardės ir gimimo metų duomenis kaip asmens dokumente.

Po išankstinės registracijos pabaigos duomenų pakeitimas ir registracijos metu padarytų klaidų taisymas apmokestinamas 5 eurų duomenų keitimo mokesčiu. Pasibaigus išankstinei registracijai visi duomenų taisymai atliekami varžybų sekretoriate sumokant duomenų keitimo mokestį. Nesumokėjus šio mokesčio apskaitomi nepakeisti duomenys ir taikomos sankcijos už neteisingų duomenų pateikimą:

– dalyviai neteisingai pateikę savo gimimo metų ar lyties duomenis ir dėl to klasifikuoti netinkamoje amžiaus grupėje diskvalifikuojami.

Rezultatai matuojami rankiniu būdu ir fotofinišo įrangos pagalba.

Starto protokolai skelbiami ne vėliau kaip 24 val. prieš startą oficialiame tinklapyje.

Numerių ir starto paketų atsiėmimas vyksta viena diena likus iki renginio dviračių parduotuvėje Ultrabike (Konstitucijos pr. 23B, Vilnius) ir renginio dieną  valanda iki renginio pradžios.

Dalyvių starto mokestis skirtas dalinai padengti Kriteriumo organizavimo išlaidas.

Mokestis:

 Visiems Kriteriumo dalyviams taikomas 5 eur. mokestis.

Rekvizitai starto mokesčiui sumokėti:
Všį “Dviračių akademija”
Įmonės kodas 304031341
Adresas Statybininkų g. 23-7, LT-63409 Alytus
el. paštas. info@dviraciuakadedmija.lt
Tel.37068567867
Sask.Nr. LT977044060008058955
Seb.Bankas

Registracija galioja ir starto numeris suteikiamas tik sumokėjus starto mokestį.

Kiekvienoje grupėje dalyvių limitas – 50 dalyvių.  Jeigu per išankstinę registraciją užsiregistruos mažiau, nei 50 dalyvių kiekvienoje grupėje, galima bus registruotis starto vietoje.

VII. STARTO VIETA IR STARTO PROCEDŪROS

Kriteriumo startas yra pirmojo „Naktinis Vilniaus kriteriumas“ etapo startas Vilniuje, Gedimino pr. 31 2016-06-29 d.

Kriteriumo etapų starto vieta – Vilnius, Gedimino pr. (prie Seimo),

VIII. NUGALĖTOJŲ IŠAIŠKINIMAS, REZULTATŲ NUSTATYMAS IR PASKELBIMAS

Taurėje yra šios įskaitos:

 • Riedučiai
  • vaikai iki 12 m. amžiaus (2 ratai),
  • vyrai ir moterys (vaikai virš 12 m. amžiaus priskiriami suaugusiųjų grupei) (8 ratai). Tarpiniai finišai 2/4/6/8 ratuose.

Maksimalus dalyvių skaičius – 50.

 • Fixed gear– vyrai ir moterys nuo 16 m. amžiaus (12 ratų). Tarpiniai finišai 4/8/12 ratuose.

Maksimalus dalyvių skaičius – 50.

 • Mėgėjai– vyrai ir moterys nuo 16 m. amžiaus (20 ratų).       Tarpiniai finišai 4/8/12/16/20 ratuose.

Maksimalus dalyvių skaičius – 50.

 • Sportininkai– vyrai ir moterys nuo 16 m. amžiaus (35 ratai). Tarpiniai finišai 5/10/15/20/25/30/35.

Maksimalus dalyvių skaičius – 50.

Tarpiniuose finišuose kirtus pirmiems keturiems finišo linija yra duodama 5 – 3 – 2 – 1 taškai. Paskutiniame tarpiniame finiše taškai yra dvigubi. 10 – 6 – 4 – 2.

Jeigu grupė pagaunama ratu ir lyderiai įsilieja į grupę, lenktynių lyderiai gauna + 20 taškų, kitame tarpiniame finiše gali finišuoti vėl visa grupė, taškų sistema nesikeičia.

Lenktynių metu pradūrus ratą, privažiavus prie teisėjų ir parodžius, ratą galima pasikeisti, pasikeitus ratą, dviratininkui vėl leidžiamas tęsti lenktynes su pagrindine grupe.

Riedučių rungtis trunka ne ilgiau kaip 20 min., o finišavus 4 stipriausiems dalyviams besidalinantiems finišo taškus varžybos baigiamos.

IX. SAUGUMAS TRASOJE

Kriteriumo saugumas reglamentuojamas šiuose nuostatuose.

Visiems varžybų dalyviams privalomi dviratininko šalmai. Rekomenduojama dėvėti dviratininko pirštines. Riedučių rungtyje – šalmai, vaikams – šalmai, kelių, delnų ir alkūnių apsaugos.

Dalyvio dviračio pasirinkimas:

Mėgėjų ir sportininkų važiavimai – leidžiama startuoti tik UCI plento dviračiui taikomus reikalavimus atitinkančiu dviračiu.

Fixed gear – leidžiama startuoti su plento/treko dviračiu, privaloma fiksuota pavara. Draudžiama naudoti priekinius ir galinius dviračio stabdžius.

Visuose važiavimuose draudžiama startuoti su dviračių vairais ir vairo priedais, skirtais asmeninėms lenktynėms laikui arba triatlonui. Neleidžiama važiuoti su diskiniais ratais ir ratais, kuriuose mažiau nei 16 stipinų. Teisėjai ir organizatoriai turi teisę pašalinti iš trasos šių reikalavimų nepaisančius dalyvius. Starto mokesčiai už šių reikalavimų nepaisymą varžybų metu negražinami. Jei toks dalyvis liks nepastebėtas varžybų metu, tačiau bus išaiškintas vėliau, jo varžybų rezultatai bus anuliuojami, jis bus diskvalifikuotas.

X. DALYVIO ATSAKOMYBĖ

Varžybų dalyvė (-is) (toliau tekste – dalyvis), atsiimdami starto numerius, savo parašu patvirtina, kad perskaitė šiuos nuostatus, supranta juos, besąlygiškai pritaria jų turiniui ir pasižada juos vykdyti.

Dalyvis patvirtina, kad Kriteriumo lenktynėse dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiamas ir pasižada laikytis varžybų nuostatų bei kitų legalių organizatorių, teisėjų, medicinos personalo ir apsaugos darbuotojų reikalavimų, žino, kad už taisyklių ar kitų reikalavimų nesilaikymą gali būti pašalintas iš varžybų ir diskvalifikuotas.

Savo parašu dalyvių registracijos lape, dalyvis pripažįsta, kad Kriteriumo dviračių ir riedučių lenktynės yra sporto varžybos su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu ir gali būti sužalojimo ir su tuo susijusio invalidumo, ilgalaikio sveikatos ir darbingumo praradimo ar net mirties priežastimi ir supranta dalyvavimo sporto varžybose galimų pasekmių rizikos laipsnį sau ir savo privačiai nuosavybei.

Dalyvis patvirtina, kad yra pakankamai treniruotas (moka važiuoti dviračiu, ar riedučiais,  ir žino važiavimo dviračiu eismo taisykles) ir sveikas, ir nėra argumentuotų kvalifikuotų medicinos specialistų draudimų draudžiančių jam įveikti pasirinktą distanciją šiose dviračių lenktynėse. Dalyvis atsisako nuo bet kokių pretenzijų organizatoriams, susijusiomis su jo sveikatos ar gyvybės klausimais. Dalyvis prisiima sau bet kokią riziką, susijusią su dalyvavimu šiose varžybose, įskaitant oro sąlygas, sugadintą inventorių, kelių būklę, kontaktų su kitais dalyviais riziką, bei riziką, kuri gali kilti dėl aplinkinių neapdairumo, aplaidumo, bei dėl trečių asmenų veiksmų. Taip pat dalyvis pasižada, kad lenktynių metu jo elgesys nesukels pavojaus kitų dalyvių ir organizatorių bei trečios šalies (varžybų rajono vietinių gyventojų, žiūrovų ir kt. asmenų) gyvybei, sveikatai ir nuosavybei bei gamtinei aplinkai.

Dalyvis privalo susipažinti su lenktynių nuostatais, trasa ir žinoti, kad varžybų trasoje gali vykti automobilių ir kitokių transporto priemonių eismas ir įvertinti su tuo susijusią dalyvavimo varžybose riziką, bei laikytis kelių eismo taisyklių ir imtis būtinų priemonių visų eismo bei kitų varžybų dalyvių ir žiūrovų sveikatos bei jų privačios nuosavybės saugumui užtikrinti.

Dalyvis prisiima pilną atsakomybę dėl galimų lenktynių incidentų (įskaitant, bet neapsiribojant griūtis, traumas, susidūrimus su žiūrovais, gyvūnais, stovinčiomis ar judančiomis transporto priemonėmis, kitais kelio įrengimais (statiniais) ar trasoje esančiais objektais) bei galimų sveikatos sutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su dalyvavimu Lenktynėse. Registruodamiesi dalyviai patvirtina, kad prisiima visą šiame punkte minimą atsakomybę ir, kad laikosi Lietuvos Respublikos sporto įstatyme numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų.

XI. VARŽYBŲ ATŠAUKIMAS

Kriteriumo organizatoriai gali atšaukti renginį iškilus „Force majeure“ nepaprastoms aplinkybėms, kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti. Tai gali būti stichinės gamtos nelaimės (uraganai, potvyniai, smarkios liūtys), teisėti ar neteisėti valstybės  valdymo  institucijų veiksmai ir kitos renginio organizavimui ir dalyvių saugumui grėsmę keliančios kliūtys.

Atšaukimas ir informaciją apie kitus svarbius įvykius skelbiamas atskirų etapų interneto tinklalapiuose ir dviraciuakademija.lt tinklalapyje bei pagal galimybes žiniasklaidoje.

 

Dviraciuakademija.lt puslapyje yra naudojami slapukai.

Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu.

Išsamią informaciją rasite privatumo politikos puslapyje